Privacy Beleid

Culinair Eiland respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Culinair Eiland heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Delen met derden

Culinair Eiland zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het aanmeldformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Culinair Eiland gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Culinair Eiland, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Culinair Eiland kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een aankoop doet in de webwinkel en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan ons verstrekt. Bij Culinair Eiland kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Je voor- en achternaam
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je bankrekeningnummer
Aanvullende informatie die nodig is voor een specifiek doel.

Culinair Eiland verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.
Je gegevens worden gebruikt om je eventueel te informeren over de stand van zaken van een aankoop.

Culinair Eiland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Culinair Eiland zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Culinair Eiland maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Culinair Eiland maakt geen gebruik van Google Analytics.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@annettevanruitenburg.nl. Culinair Eiland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Culinair Eiland is gerechtigd de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

info@annettevanruitenburg.nl